Bekämpa dina skadedjur på egen hand

Att leva i ett hus eller i en lägenhet är något som kräver underhåll och en förmåga att snabbt agera så fort något problem upptäcks. Detta i synnerhet om det handlar om en bostadsrätt eller en villa där man själv står för alla kostnader. En gyllene regel är att ju snabbare du agerar, desto lägre blir också kostnaderna och desto mindre blir problemen.

Problem kan komma i olika kläder. I vissa fall kan det handla om skador på husets konstruktion, på taket eller där man ser fukt eller vattenskador. I andra fall är det vitvaror eller andra tekniska saker som gått sönder. I vissa fall så handlar det om att man får oväntat besök och där besökarna sällan är av det slaget att man vill bjuda på kaffe enligt den välkända reklamens budskap.

Här handlar det om skadedjur såsom exempelvis silverfisk, myror, vägglöss, råttor, pälsängrar, malar, kackerlackor, mjölbaggar och så vidare. Helt enkelt kryp och djur som man inte vill ha i huset och detta då de dels kan upplevas som väldigt ofräscha, dels vara störande, dels åsamka skada på kläder, livsmedel och kläder och dessutom så kan de bära på olika smittor. Kort och gott: har man skadedjur i huset så måste man också agera och detta så snabbt som möjligt.

Agera proaktivt - hemförsäkringen kanske inte täcker saneringen

Det går att bekämpa skadedjur på egen hand innan det sker en större invasion. Att agera proaktivt är i många fall nyckeln till ett skadedjursfritt hem - och det är också något som kommer att spara dig pengar.

Det många inte är medvetna om är nämligen att vissa saneringar inte täcks av hemförsäkringen och att man således kan få betala ett ganska högt pris om man inte - på egen hand - väljer att bekämpa de skadedjur som finns i hemmet.

Identifiera och bekämpa dina skadedjur

Det finns effektiva medel som tar död - eller skrämmer bort - de flesta skadedjur. Nyckeln är naturligtvis att använda rätt typ av medel beroende på vilket typ av skadedjur det handlar om. Tacksamt är därför att använda sig av internet som källa. Skriv in vilka typer av problem du har och du kan snabbt komma att hitta vilken typ av skadedjur du har i huset. Dessutom finns det bra bilder att använda sig av för en ännu snabbare identifikation.

Om du skulle ha problem med att se vilket typ av skadedjur det handlar om så finns det alltid en möjlighet att ringa exempelvis Anticimex för rådfrågning. Den typen av konsultation som sker via telefon kostar ingenting. I vissa fall - och för att vara helt säker - så kan du även boka in företaget, eller något annat som arbetar med att bekämpa skadedjur, för en genomgång av ditt hus. Kom ihåg att det inte är ett problem som kommer att lösas av sig självt: ju snabbare du agerar - desto bättre är det.

24 jan 2019